lcd1602

Підключення LCD1602 дисплея по I2C до STM32 HAL

У даній статті розглядається приклад підключення РК-дисплеїв LCD1602, LCD2004 до мікроконтролера STM32 з використанням бібліотеки HAL по шині I2C. Буде використовуватись мікроконтролер STM32G030F6P6, перевагами даного…

DHT11 DHT22 датчик вологості та температури, підключення до Arduino

DHT11 (AM2302) цифровий датчик температури та вологості. Вимірювання температури відбувається за допомогою терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом  (NTC). Відносна вологість вимірюється ємнісним сенсором. Дитчики калібруются…

NTC termoresistor

NTC терморезистор вимірювання температури на Arduino

NTC терморезистор – напівпровідниковий резистор, електричний опір якого істотно змінюється залежино від температури. Основними параметрами терморезистора є: номінальний опір, температурний коефіцієнт опору, інтервал робочих температур та…

Вольтметр на Arduino Uno

Вольтметр на Arduino Uno, з діапазоном вимірювання від 0V до 30 V з відображення на символьному дисплеї LCD1602. Діапазон АЦП (Аналого Цифровий Прертворювач) у Arduino…