buttons

Підключення тактових кнопок до Arduino

Кнопка це засіб взаємодії людини з програмою. За допомогою кнопок можна налаштовувати параметри пристою під час його роботи. Тактова кнопка відрізняється від звичайної тим що…

DHT11 DHT22 датчик вологості та температури, підключення до Arduino

DHT11 (AM2302) цифровий датчик температури та вологості. Вимірювання температури відбувається за допомогою терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом  (NTC). Відносна вологість вимірюється ємнісним сенсором. Дитчики калібруются…

NTC termoresistor

NTC терморезистор вимірювання температури на Arduino

NTC терморезистор – напівпровідниковий резистор, електричний опір якого істотно змінюється залежино від температури. Основними параметрами терморезистора є: номінальний опір, температурний коефіцієнт опору, інтервал робочих температур та…