DHT11 DHT22 датчик вологості та температури, підключення до Arduino

DHT11 (AM2302) цифровий датчик температури та вологості. Вимірювання температури відбувається за допомогою терморезистора з негативним температурним коефіцієнтом  (NTC). Відносна вологість вимірюється ємнісним сенсором. Дитчики калібруются виробником, тому забеспечують високу стабільність та лінійність показників температури і вологості.

 • Живлення VCC 3.3 – 5V
 • Діапазон вимірювання температури від 0 °С до 50 °С
 • Діапазон вимірювання вологості від 20 % до 90 %
 • Чутливість вимірювання температури ±1 °С
 • Точність вимірювання температури ±2 °С
 • Чутливість вимірювання вологості ±4 % RH
 • Точність вимірювання вологості 5 % RH
 • Частота дискретизації 2 секунди
 • Струм споживання при вимірюванні 3.3V – 0.5mA, 5V – 1.5mA
 • Струм споживання в режимі очікування 3.3V – 100uA, 5V – 150uA

DHT22 (AM2302) цифровий датчик температури та вологості підвищеної точності. Також DHT22 збільшені діапазони вимірювання.

 • Живлення VCC 3.3 – 6V
 • Діапазон вимірювання температури від -40 °С до 80 °С
 • Діапазон вимірювання вологості від 0 % до 100 %
 • Чутливість вимірювання температури ±0.1 °С
 • Точність вимірювання температури ±0.5 °С
 • Чутливість вимірювання вологості ±0.1 % RH
 • Точність вимірювання вологості 2 % RH
 • Частота дискретизації 2 секунди
 • Середній струм споживання при вимірюванні 3.3V – 1mA, 6V – 1.5mA
 • Струм споживання в режимі очікування 3.3V – 40uA, 6V – 50uA

Виводи:

1. VCC живлення
2. Data Out – вивід даних
3. NC – не використовується
4. GND загальний

Схема підключення

1 вивід підключаємо 5V від Arduino.

2 вивід підключаємо до 2 піну Arduino, та через резистор на 10kOm до живлення.

3 вивід не використовується.

4 вивід підключаєм до GND.

Arduino uno dht11

Програмний код для Arduino Uno

У PlatformIO створюєм новий проект, обираєм мікроконтролер Arduino Uno, та копіюєм наступний код у файл main.cpp в папці src.

Розкоментуйте в коді свій датчик.

#include <Arduino.h>
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>

#define DHTPIN 2       // Пін даних датчика

// Розкоментуйте свій датчик
//#define DHTTYPE DHT11    // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
 dht.begin();
}
void loop()
{
 float humidity = dht.readHumidity();    // Зчитуєм значення вологості

 float temperature = dht.readTemperature(); // Зчитуєм значення температури 

 // Перевірка чи дісні дані від датчика, якщо вони NaN (не число), значить щось пішло не так.
 if (isnan(humidity) || isnan(temperature))
 {
  Serial.println("Failed to read from DHT");
 }
 else
 {
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(humidity);
  Serial.println(" %");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" *C");
 }
 delay(2000);
}

Для підключення бібліотеки DHT додайте наступний рядок у файл platformio.ini.

lib_deps = adafruit/DHT sensor library@^1.4.3

Компілюємо та завантажуєм на плату. Даний приклад раз у дві секунди буде зчитувати дані з DHT11 та виводити у монітор серійного порта.

Вивід температури та вологості на LCD 1602

Додаємо диплей підключення LCD1602 дисплея по I2C.

Arduino Uno DHT11 LCD 1602

Додаємо в код вивід даних на дисплей.

#include <Arduino.h>
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define DHTPIN 2       // Пін даних датчика

// Розкоментуйте свій датчик
#define DHTTYPE DHT11    // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22
//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

byte degree[8] =       // символ градуса
  {
    B00111,
    B00101,
    B00111,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
    B00000,
};

void setup()
{
 dht.begin();

 lcd.init();
 lcd.backlight();
 lcd.createChar(1, degree);         // Створюєм символ під номером 1
}
void loop()
{
 float humidity = dht.readHumidity();    // Зчитуєм значення вологості
 float temperature = dht.readTemperature(); // Зчитуєм значення температури

 // Перевірка чи дісні дані від датчика, якщо вони NaN (не число), значить щось пішло не так
 if (isnan(humidity) || isnan(temperature))
 {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Failed read DHT");
 }
 else
 {
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Hum:      %");
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print(humidity, 1);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp     ""\1C");   // '\1'platformio.ini виводимо створений символ
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(temperature, 1);
 }
 delay(2000);
}

У файл platformio.ini потрібно додати бібліотеку LiquidCrystal_I2C.

lib_deps =
  adafruit/DHT sensor library @ ^1.4.3
	marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C@^1.1.4

Компілюємо та завантажуєм на плату. Даний приклад один раз у дві секунди буде зчитувати дані з датчика (DHT11, DHT21, DHT22) та виводити на дисплей. Період зчитування можна встановити свій, але не менше 2 секунд.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *