Підключення семисегментних індикаторів до Arduino

Семисегментний індикатор це пристрій відображення цифрової інформації, набір звичайних світлодіодів, які зібрані в одному корпусі, викладені у формі «8» (сім індикаторів-смужок) в особливому порядку, що дає змогу виводити на екран арабські цифри від 0 до 9. Також окремим світлодіодом крапка (dp).

ЦифраСигменти
0ABCDEF
1BC
2ABDEG
3ABCDG
4BCFG
5ACDFG
6ACDEFG
7ABC
8ABCDEFG
9ABCDFG
7-segments-indicator-marking

Індикатори є в різних комбінаціях, найпоширеніші на один знак, два, три та чотири для годинника з двокрапкою.

7-segment-indicators

Є два варіанти індикаторів з загальним анодом та з загальним катодом

Відповідно це враховується в схемі підключення. Для підключення індикатора з загальним анодом, на загальний вивід подається + живлення, а увімкнення світлодіода від мікроконролера відбувається по низькому рівню (LOW). Для загального катод, загальний підключається до мінусу, а увімкнення по високому (HIGH).

Для початку розглянемо схему підключення однознакового індикатора з загальним катодом.

7-segments-1

A10
B9
C8
D5
E4
F2
G3
dp7
CC1, 6

Схема підключення

indicator-scheme

Код програми

#include <Arduino.h>

// #define ANOD // Розкоментувати для загального анода

#ifdef ANOD
#define ON 0
#define OFF 1
#else
#define ON 1
#define OFF 0
#endif

#define A_1 2
#define B_1 3
#define C_1 4
#define D_1 5
#define E_1 6
#define F_1 7
#define G_1 8
#define DP_1 9

void zero()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, ON);
 digitalWrite(F_1, ON);
 digitalWrite(G_1, OFF);
}

void one()
{
 digitalWrite(A_1, OFF);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, OFF);
 digitalWrite(E_1, OFF);
 digitalWrite(F_1, OFF);
 digitalWrite(G_1, OFF);
}

void two()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, OFF);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, ON);
 digitalWrite(F_1, OFF);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void three()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, OFF);
 digitalWrite(F_1, OFF);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void four()
{
 digitalWrite(A_1, OFF);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, OFF);
 digitalWrite(E_1, OFF);
 digitalWrite(F_1, ON);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void five()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, OFF);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, OFF);
 digitalWrite(F_1, ON);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void six()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, OFF);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, ON);
 digitalWrite(F_1, ON);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void seven()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, OFF);
 digitalWrite(E_1, OFF);
 digitalWrite(F_1, OFF);
 digitalWrite(G_1, OFF);
}

void eight()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, ON);
 digitalWrite(F_1, ON);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void nine()
{
 digitalWrite(A_1, ON);
 digitalWrite(B_1, ON);
 digitalWrite(C_1, ON);
 digitalWrite(D_1, ON);
 digitalWrite(E_1, OFF);
 digitalWrite(F_1, ON);
 digitalWrite(G_1, ON);
}

void setup()
{
 pinMode(A_1, OUTPUT);
 pinMode(B_1, OUTPUT);
 pinMode(C_1, OUTPUT);
 pinMode(D_1, OUTPUT);
 pinMode(E_1, OUTPUT);
 pinMode(F_1, OUTPUT);
 pinMode(G_1, OUTPUT);
 pinMode(DP_1, OUTPUT);
}

void loop()
{
 one();
 delay(1000);
 two();
 delay(1000);
 three();
 delay(1000);
 four();
 delay(1000);
 five();
 delay(1000);
 six();
 delay(1000);
 seven();
 delay(1000);
 eight();
 delay(1000);
 nine();
 delay(1000);
}

Компактніший код

#include <Arduino.h>

#define GENERAL_ANOD 1
#define GENERAL_CATOD 0

#define TYPE GENERAL_ANOD // Вказати свій тип

#define A_1 2
#define B_1 3
#define C_1 4
#define D_1 5
#define E_1 6
#define F_1 7
#define G_1 8
#define DP_1 9

int nums[10][7] = {{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 0
          {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 1
          {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, // 2
          {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}, // 3
          {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1}, // 4
          {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, // 5
          {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, // 6
          {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 7
          {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // 8
          {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}}; // 9

void disp_num(int *num)
{
 if (TYPE)
 {
  digitalWrite(A_1, !num[0]);
  digitalWrite(B_1, !num[1]);
  digitalWrite(C_1, !num[2]);
  digitalWrite(D_1, !num[3]);
  digitalWrite(E_1, !num[4]);
  digitalWrite(F_1, !num[5]);
  digitalWrite(G_1, !num[6]);
 }
 else
 {
  digitalWrite(A_1, num[0]);
  digitalWrite(B_1, num[1]);
  digitalWrite(C_1, num[2]);
  digitalWrite(D_1, num[3]);
  digitalWrite(E_1, num[4]);
  digitalWrite(F_1, num[5]);
  digitalWrite(G_1, num[6]);
 }
}

void display(int num)
{
 if ((num < 0) | (num > 9))
 {
  disp_num(nums[0]);
 }
 else
 {
  disp_num(nums[num]);
 }
}

void setup()
{
 pinMode(A_1, OUTPUT);
 pinMode(B_1, OUTPUT);
 pinMode(C_1, OUTPUT);
 pinMode(D_1, OUTPUT);
 pinMode(E_1, OUTPUT);
 pinMode(F_1, OUTPUT);
 pinMode(G_1, OUTPUT);
 pinMode(DP_1, OUTPUT);
}

void loop()
{
 for (int i = 0; i < 10; i++)
 {
  display(i);
  delay(500);
 }
}

Індикатори на два і більше знаків

Розглянемо семисегментний індикатор на три знаки в одному корпусі. Фактично він нічим не відрізняються від індикатора на один знак.

Внутрішня схема трьохзнакового індикатора

3-digit-indicator-scheme

Тобто наше завдання почергово вмикати перший, другий та третій знак. При швидкому перемиканні, ми отримаєм враження начебто всі три знаки відобоажаються одночасно. Комфортною частотою для сприйняття людиною, є 25 герц (25 раз на секунду).

Схема підключення трьохзнакового індикатора

3-diget-indicator connect

Код програми

#include <Arduino.h>
#define GENERAL_ANOD 1
#define GENERAL_CATOD 0
#define TYPE GENERAL_ANOD // Вказати свій тип
#define A_1 2
#define B_1 3
#define C_1 4
#define D_1 5
#define E_1 6
#define F_1 7
#define G_1 8
#define DP_1 9
#define DIG_1 10
#define DIG_2 11
#define DIG_3 12
volatile uint8_t dig1;
volatile uint8_t dig2;
volatile uint8_t dig3;

bool change = true;
bool change_dig1 = false;
bool change_dig2 = false;
bool change_dig3 = false;
bool change_dp = false;
bool flag_float = false;
uint8_t nums[11][7] = {{1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 0
            {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 1
            {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, // 2
            {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}, // 3
            {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1}, // 4
            {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, // 5
            {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, // 6
            {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 7
            {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // 8
            {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}, // 9
            {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1}}; // -
void disp_num(uint8_t *num, bool dp)
{
  if (TYPE)
  {
    digitalWrite(A_1, !num[0]);
    digitalWrite(B_1, !num[1]);
    digitalWrite(C_1, !num[2]);
    digitalWrite(D_1, !num[3]);
    digitalWrite(E_1, !num[4]);
    digitalWrite(F_1, !num[5]);
    digitalWrite(G_1, !num[6]);
    digitalWrite(DP_1, !dp);
  }
  else
  {
    digitalWrite(A_1, num[0]);
    digitalWrite(B_1, num[1]);
    digitalWrite(C_1, num[2]);
    digitalWrite(D_1, num[3]);
    digitalWrite(E_1, num[4]);
    digitalWrite(F_1, num[5]);
    digitalWrite(G_1, num[6]);
    digitalWrite(DP_1, dp);
  }
}
void display(int num)
{
  bool minus = false;
  if (num < -99)
  {
    dig1 = 10;
    dig2 = 9;
    dig3 = 9;

    change_dig1 = true;
    change_dig2 = true;
    change_dig3 = true;
    return;
  }
  if (num < 0)
  {
    minus = true;
    num = num * -1;
  }

  if (num > 999)
  {
    dig1 = 9;
    dig2 = 9;
    dig3 = 9;
    change_dig1 = true;
    change_dig2 = true;
    change_dig3 = true;
    return;
  }
  if (num < 10)
  {
    dig3 = num;
    change_dig3 = true;
    if (minus)
    {
      if (flag_float)
      {
        change_dig1 = true;
        dig1 = 10;
        dig2 = 0;
      }
      else
      {
        dig2 = 10;
      }
      change_dig2 = true;
    }
    else
    {
      if (flag_float)
      {
        change_dig2 = true;
        dig2 = 0;
      }
      else
      {
        change_dig2 = false;
      }
      change_dig1 = false;
    }
  }
  else if (num < 100)
  {
    change_dig2 = true;
    change_dig3 = true;
    dig2 = num / 10;
    dig3 = num - dig2 * 10;
    if (minus)
    {
      dig1 = 10;
      change_dig1 = true;
    }
    else
    {
      change_dig1 = false;
    }
  }
  else
  {
    dig1 = num / 100;
    int _dig2 = num % 100;
    dig2 = _dig2 / 10;
    dig3 = (_dig2 % 10);
    change_dig1 = true;
    change_dig2 = true;
    change_dig3 = true;
  }
}

void display(float num)
{

  if ((num > -10) & (num < 100))
  {
    display(int(num * 10));
    change_dp = true;
    flag_float = true;
  }
  else
  {
    change_dp = false;
    display(int(num));
    flag_float = false;
  }
}

void output()
{
  static uint8_t _dig = 1;
  static unsigned long timer = 0;
  if ((millis() - timer) >= 7)
  {
    timer = millis();
    if (_dig > 3)
    {
      _dig = 1;
    }
    switch (_dig)
    {
    case 1:
      if (change_dig1)
      {
        digitalWrite(DIG_1, HIGH);
        digitalWrite(DIG_2, LOW);
        digitalWrite(DIG_3, LOW);
        disp_num(nums[dig1], false);
      }
      break;
    case 2:
      if (change_dig2)
      {
        digitalWrite(DIG_1, LOW);
        digitalWrite(DIG_2, HIGH);
        digitalWrite(DIG_3, LOW);
        disp_num(nums[dig2], change_dp);
      }
      break;
    case 3:
      if (change_dig3)
      {
        digitalWrite(DIG_1, LOW);
        digitalWrite(DIG_2, LOW);
        digitalWrite(DIG_3, HIGH);
        disp_num(nums[dig3], false);
      }
      break;
    default:
      break;
    }
    _dig++;
  }
}
void setup()
{
  pinMode(A_1, OUTPUT);
  pinMode(B_1, OUTPUT);
  pinMode(C_1, OUTPUT);
  pinMode(D_1, OUTPUT);
  pinMode(E_1, OUTPUT);
  pinMode(F_1, OUTPUT);
  pinMode(G_1, OUTPUT);
  pinMode(DP_1, OUTPUT);
  pinMode(DIG_1, OUTPUT);
  pinMode(DIG_2, OUTPUT);
  pinMode(DIG_3, OUTPUT);
}
void loop()
{
  output();
  static float count = -14.1;
  static unsigned long timer = 0;
  if ((millis() - timer) > 200)
  {
    timer = millis();
    count += 0.1;
    display(count);
  }
}

Даний приклад відображає цілі значення від -99 до 999. Значення з рухомою комою від – 9.9 до 99.9, якщо значення менше – 9.9 або більше 99.9, тоді на дисплей буде виводитись значення як ціле число без округлення, тобто (154.8 >> 154), (-45.3 >> -45).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *